İktisatta Yeni Yaklaşımlar Kitabının Özeti - Metin Sarfati


İktisatta Yeni Yaklaşımlar - Metin Sarfati; 
İktisatta Yeni Yaklaşımlar - Metin Sarfati İktisatta Yeni Yaklaşımlar Kitap Özet - Metin Sarfati Kitapları - İktisatta Yeni Yaklaşımlar Kitap Tanıtım - İktisatta Yeni Yaklaşımlar Kitap Fiyatı, İktisatta Yeni Yaklaşımlar Kitap Özeti,iktisatta yeni yaklaşımlar kitabını oku, kitabının tanıtımı, Kitabının Fiyatı, Metin Sarfati kitapları, kitap özetleri, roman özetleri, İktisatta Yeni Yaklaşımlar - Metin Sarfati, Prof. Dr. Ercan Eren - İletişim Yayınları - kitap - ATN, Yayınevi: İletişim Yayınları...

Ekonomi politik pek çok düşünürle değişim geçirmiş, başkalaşarak yeni ve zihin açıcı açılımlara sahip olmuştur. Smith, Mill veya Marx hemen sayılabilecek öncü isimler. Görünenin ardındakini açığa çıkarmak, yeni sorular sormak ve anlamaya ilişkin kılavuzlar oluşturmak hususunda çığır açıcı isimlerden biri de kuşkusuz Walras.

Kuramsal yaklaşımları irdelemek, mevcut birikimi özgün bir yöntemle farklı bir merhaleye taşımak, iktisat biliminin her zaman temel amaçlarından biri oldu. İktisatta Yeni Yaklaşımlar bu sürecin gelişimini ve analizini yapıyor. İktisat teorisinin temel çıkarım ve varsayımlarında neyin değiştiğini anlamaya çalışıyor. Çeşitli sorular sorarak tartışıyor: İktisadın yarını açıklama iddiası ne kadar sahiciydi ya da bu iddiayı bugün koruyabiliyor mu? Bilimsel olmamakla itham edilen klasik ekonomi politik, "yeni iktisat" için hala bilim dışı mıdır? Ortodoks iktisada yönelik heterodoks yaklaşımlar ne denli başarılı oldular?

İktisadın nasıl değiştiğini sorgulayan, yeni yaklaşımları değerlendiren ufuk açıcı bir başvuru kitabı...