Felsefe Tarihi Cilt 1 - Kurucu Düşünceler Kitabının Özeti - A. Baudart
Felsefe Tarihi Cilt 1 - Kurucu Düşünceler - A. Baudart Felsefe Tarihi Cilt 1 - Kurucu Düşünceler Kitap Özet - A. Baudart Kitapları - Felsefe Tarihi Cilt 1 - Kurucu Düşünceler Kitap Tanıtım - Felsefe Tarihi Cilt 1 - Kurucu Düşünceler Kitap Fiyatı

Felsefe Tarihi Cilt 1 - Kurucu Düşünceler - A. Baudart, f . Chenet, France Farago, Jean Paul Dumont, Pierre Hadot - İletişim Yayınları - kitap - ATN

Yayınevi: İletişim Yayınları 


Felsefe Tarihi serisinin birinci cildi olan Kurucu Düşünceler,

kültürün ve düşüncenin belli başlı kurucu uğraklarının doğuşunu

betimlemeyi, bu uğrakların kaynaklarına gitmeyi amaçlıyor.

Felsefe tarihi alanında pek çok başarılı çalışmaya imza atan

Jacqueline Russ yönetimindeki uzman bir ekip tarafından özgün

bir yöntemle hazırlanmış olan kitapta, felsefe tarihinin Yunan

düşüncesine indirgendiği klasik bakış açısı terk ediliyor ve Doğu

düşüncesinin temelleri de gün ışığına çıkartılıyor.

Fikir alanında Yunan geleneği kadar Kitab-ı Mukaddesin

bildirisini, Hıristiyanlığın temellerini, Çin düşüncesini, Budacılığı

ve İslam felsefesini kapsayan bu çalışma, insanlığın düşünsel

mirasını oluşturan kültürel biçimler bakımından zenginliği ve

farklılığıyla göze çarpan bir sentez sunuyor.

Kurucu Düşünceler, felsefe alanında çalışan veya felsefeye

meraklı kişiler ve öğrenciler için olduğu kadar evrensel kültür

meselesiyle ilgilenen herkes için faydalı bir başlangıç ve

malzeme oluşturuyor. Felsefi düşünceye dair geniş bir bakış

açısı sunan ve önceki birikimleri geniş bir çerçeve içinde yeniden

değerlendirme imkânı yaratan temel bir eser...